TDS-TECHNIK

Novinky pro SolidWorks

www.tds-technik.cz

Je tady další nová verze strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK, která přináší řadu zajímavých novinek. Na této stránce naleznete popis těch nejdůležitějších z nich.


Verze pro tisk je k dispozici v dokumentu novinky22.pdf.
Vyžaduje Adobe Reader®.


Pokud používáte starší verze programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 a 8.V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách uvedených ve strojírenské aplikaci TDS-TECHNIK verze 22 v rozsahu sady Komplet.Novinky pro SolidWorks

Podpora SolidWorks 2024 (pro licence vydané po listopadu 2023)

Nová verze nadstavby podporuje SolidWorks 2024. Je ji však možné nainstalovat a používat i v případě, že používáte některou ze starších verzí SolidWorks.

Přepracovaný panel s náhledem

Okno nadstavby v prostředí sestavy bylo přepracováno. Zejména je vylepšena nabídka posledních vybraných dílů. Ty se zobrazují s náhledem, ale z nabídky vyvolané pravým tlačítkem myši si můžete zvolit, zda se má zobrazovat seznam nebo ikony.


Knihovna normalizovaných dílů

Rozšíření databáze normalizovaných dílů

V nové verzi byla rozšířena databáze normalizovaných dílů o následující typy:

  • trhací nýty s malou a velkou plochou hlavou a se zápustnou hlavou z hliníku, oceli a nerezu podle norem ČSN EN ISO, DIN a podle katalogu Bralo,
  • hliníkové konstrukční systémy: byly doplněny další profily Bosch Rexroth a nově byly zařazeny vybrané profily Alvaris a Montech.

Kromě rozšíření o další typy dílů byly v databázi provedeno také několik dalších změn, např. k v normám DIN šroubů a matic byly doplněny volby pevnostní třídy a úpravy povrchu, podobně jako u ISO norem.

Aktualizace databáze normalizovaných dílů

V nové verzi byly aktualizovány údaje s ohledem na zrušené nebo nově vydané normy ČSN a ISO.


Rozviny plášťů

V nabídce tvarů přibylo několik nových typů:

  • Dosavadní typy přechodů byly doplněny o nový obecný výpočet „Přechod (varianty)“, kde je možné na vstupu i výstupu volit průřez kruhový, půlkruhový, úsečový nebo čtyřhranný, takže je možné volit i kombinace, které dříve program nenabízel (např. přechod půlkruh – kruh).
  • K symetrickým dvojitým rozbočkám („kalhotovým kusům“) s kruhovými vstupními a výstupními průřezy přibyl obecnější tvar „Kalhoty (varianty)“, kde je možné na vstupu i výstupu volit průřez kruhový, půlkruhový, úsečový nebo čtyřhranný a je možné volit i více nohavic a jejich excentricitu.
  • Nový tvar „Nástavec“ nabízí vytvoření odbočky s kruhovým, půlkruhovým nebo úsečovým průřezem, přičemž vlastní odbočka může mít náběh sklopený pod zvoleným úhlem.
  • Další nový tvar „Segmentové koleno 2“ se od dosud počítaného tvaru segmentového kolena liší tím, že jednotlivé segmenty nemají tvar rotačního válce, ale mají vždy kruhové vstupní a výstupní hrany. Kromě kruhového vstupního a výstupního průřezu je možné volit půlkruhový nebo úsečový průřez.
  • Poslední nový „Lomený tvar“ je obdobou stávajícího „Segmentu oblouku“, avšak i zde je možné kromě kruhového průřezu volit průřez půlkruhový nebo úsečový.

Další novou funkcí v Rozvinech plášťů je možnost nastavit, aby se po dokončení výpočtu automaticky vygenerovaly DXF soubory pro všechny rozviny a pohledy. K dispozici jsou volby pro cílové umístění a pro pravidla pojmenování souborů. Je možné také nastavit, aby se po vygenerování souborů otevřela složka s těmito soubory, nebo aby se vytvořené soubory DXF otevřely do CADu.

Verze pro tisk je k dispozici v dokumentu novinky22.pdf.
Vyžaduje Adobe Reader®.


Pokud používáte starší verzi programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 a 8.


TDS-TECHNIK pro SolidWorks
Novinky | Přehled funkcí | Popis | Ceník | Prodejci

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora