TDS-TECHNIK

Strojírenská nadstavba pro Váš CAD systém

www.tds-technik.cz

Proč si pořídit právě nadstavbu TDS-TECHNIK?

 • Nadstavba TDS-TECHNIK má rozsáhlou databázi strojních dílů normalizovaných podle norem ČSN nebo podle podnikových technických norem.

  Vkládat jako 2D nebo 3D díl (podle verze) můžete i takové součásti jako jsou namátkou: šrouby s hlavou T, samojistné matice, vějířovité podložky, zátky, Woodruffova pera, stavěcí kroužky, kloubové a článkové řetězy, trubky plochooválné, příruby a přírubová hrdla, součásti tlakoměrných přípojek, vzduchotechnické příruby, usňové manžety a mnoho, mnoho dalších dílů…

 • Databáze neobsahuje jen normalizované součásti (určené pro vkládání do sestav), ale najdete v ní také řadu dalších informací potřebných pro technickou praxi.

  Dozvíte se například, jaký modul pružnosti v tahu má žárupevná ocel 12 021 při 400°C, jakou svařitelnost má ocel 15 222 a z jaké teploty se kalí korozivzdorná ocel 17 029. Najdete tu také názvy chemických prvků v 7 jazycích, řeckou abecedu, součinitele délkové a objemové roztažnosti některých látek, řezné podmínky pro podélné soustružení a řadu jiných užitečných informací.

 • Při vkládání normalizovaného dílu do sestavy můžete z tabulek vybírat také požadovaný materiál a úpravu povrchu. Tyto informace se použijí při automatickém generování kusovníku.
 • Databázi normalizovaných dílů je možné propojit s Vaší skladovou databází

  Při výběru typu součásti se zobrazuje informace, zda je takový typ součásti vedený ve Vašem skladu a po výběru konkrétní velikosti se automaticky přiřadí skladové číslo. To se použije při automatickém generování kusovníku.

 • TDS-TECHNIK obsahuje několik desítek typů strojírenských výpočtů.

  Kromě nejobvyklejších typů výpočtů (šrouby, pera, ložiska, nosníky, ozubená kola, nýty, pružiny aj.) se Vám mohou hodit i některé speciálnější výpočty: pohybový šroub, lanové převody, výpočet valivého odporu.

 • Zobrazením výsledku výpočtu na obrazovce ale možnosti programu nekončí. Pro provedený výpočet program vytvoří přehlednou a podrobnou výpočtovou zprávu – a to nejen v češtině, ale i v angličtině a němčině, případně polštině nebo slovenštině.
 • Mnoho možností nabízí program TDS-TECHNIK pro práci s kusovníky. Vytvořené kusovníky můžete nejen vkládat do výkresu, ale také tisknout na samostatné listy
 • Program umí přenést kusovník přímo do programů Excel, Word, LibreOffice nebo OpenOffice.org v podobě úhledně zformátované tabulky.
 • Kusovníky je možné v programu TDS-TECHNIK napojit na externí zdroj dat.

  To může být např. Váš podnikový sklad na SQL serveru, seznam firemních výkresů v databázi Access, ceníky od dodavatelů ve formátu DBF nebo třeba nějaká Vaše vlastní tabulka vytvořená v Excelu.V těchto databázích můžete pohodlně vyhledávat a filtrovat požadované záznamy a vybrané položky můžete vkládat do kusovníku.

 • Součástí programu TDS-TECHNIK je také nástroj pro analýzu sestav.

  Program automaticky rozpozná vztahy mezi hlavní sestavou a souvisejícími podsestavami na základě údajů zjištěných z kusovníků jednotlivých výkresů. Vzájemné vazby se zobrazí v přehledném stromovém tvaru. Program také sestaví a setřídí seznamy všech položek celé sestavy, přitom sloučí stejné položky a vypočítá (kumuluje) množství jednotlivých položek. Stejně tak, jako u samostatných kusovníků, je možné i tyto informace vytisknout nebo uložit do standardního databázového souboru a dále použít v jiných aplikacích. Mimoto Vám program poskytne seznam použitých podsestav a výrobních výkresů.

 • V praxi se Vám již jistě přihodilo, že jste potřebovali převést nějakou veličinu mezi dvěma různými jednotkami. V nadstavbě TDS-TECHNIK máte po ruce pomůcku, která Vám to velmi usnadní. Program nabízí přepočet mezi několika desítkami různých jednotek pro 18 fyzikálních veličin (délka, plocha, objem, síla, práce, výkon, tlak, teplota apod.).


Domovská stránka TDS-TECHNIK | Novinky | Mapa stránek