TDS-TECHNIK

Novinky pro BricsCAD

www.tds-technik.cz
Verze 21

Je tady další nová verze strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK, která přináší řadu zajímavých novinek. Na této stránce naleznete popis těch nejdůležitějších z nich.


Pokud používáte starší verze programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 20, 19, 18, 17, 16, 15.0 a 15.1, 14.0 a 14.1, 13.0 a 13.1, 12.0, 11.0, 10.0, 9.0 a 8.0.V následujícím textu jsou uvedeny informace o novinkách uvedených ve strojírenské aplikaci TDS-TECHNIK verze 21 v rozsahu sady Komplet.Novinky pro BricsCAD

Podpora V22 (pro licence vydané po listopadu 2021)

Nová verze nadstavby podporuje BricsCAD V22. Je ji však možné nainstalovat a používat i v případě, že používáte kteroukoliv ze starších verzí BricsCADu.

Platí pro licence vydané po listopadu 2021. Do té doby byl podporován BricsCAD V21.


Quad

Nadstavba TDS-TECHNIK verze 21 podporuje místní kontextovou nabídku Quad. Tato nabídka se liší podle objektu, u kterého je myš a po rozvinutí je k dispozici skupina „Technik“ s vybranými funkcemi nadstavby. Např. po najetí na normalizovaný díl se nabídne změna dílu nebo vytvoření značky pozice.

Platí pro BricsCAD V18 a novější. Ve starších verzích BricsCADu používejte standardní nástrojové panely.


Panel Vlastnosti

Nadstavba u několika typů objektů doplňuje panel Vlastnosti o nové informace. Např. po označení normalizovaného dílu se dole v panelu objeví skupina Součást, kde jsou uvedeny kusovníkové informace Název, Rozměr, Norma a Číslo pozice.

Platí pro BricsCAD V19 a novější.


Tmavé rozhraní

Nová verze nadstavby podporuje také tmavé prostředí BricsCADu. To je v BricsCADu nastaveno jako výchozí, ale je možné ho změnit v nastavení BricsCADu, případně ho můžete změnit změnou systémové proměnné COLORTHEME (hodnota 0 je pro tmavé, hodnota 1 pro světlé prostředí).

Platí pro BricsCAD V20 a novější. Ve starších verzích BricsCADu je vždy světlé prostředí.


Knihovna normalizovaných dílů

Rozšíření databáze normalizovaných dílů (2D verze nadstavby)

V nové verzi byla rozšířena databáze normalizovaných dílů o trhací nýty s malou a velkou plochou hlavou a se zápustnou hlavou z hliníku, oceli a nerezu podle norem ČSN EN ISO, DIN a podle katalogu Bralo.

Trhací nýty najdete v Tabulkách v nabídce Spojovací součásti – Nýty. Upozornění: Platí pouze pro 2D verze nadstavby.

Aktualizace databáze normalizovaných dílů

V nové verzi byly aktualizovány údaje s ohledem na zrušené nebo nově vydané normy ČSN a ISO.


Rozviny plášťů

Základním výstupem programu Rozviny plášťů jsou soubory DXF, které je možné otevřít do CADu nebo např. do softwaru pro řezací stroje. Nyní je možné výkresy rozvinů také vytisknout. V programu lze zvolit, zda chcete tisknout pouze rozviny nebo také pohledy, přičemž program přizpůsobí měřítko velikosti papíru.

U odboček je k dispozici nová volba umístění spoje odboček, zda má být v horní, spodní nebo boční poloze nebo v místě nejkratšího spoje (u excentrických tvarů). U válcových a kuželových rour s válcovou odbočkou je možné volit, zda má být díra uvnitř rozvinu hlavní větve nebo na krajích.

Při vytváření DXF souborů je možné zvolit, aby se po uložení soubor automaticky otevřel do CAD systému, který máte nainstalovaný.

V konfiguraci programu je nově možné vypnout zobrazování nejmenšího opsaného obdélníku a nová je možnost natáčet rozvinutý tvar podle tohoto opsaného obdélníku.


Tolerance ISO

Součástí programu byl již dříve také nástroj Tolerance ISO. V nové verzi je však tato pomůcka vylepšena. Hlavní novinkou je grafické znázornění polohy tolerančního pole.

Nástroj Tolerance ISO je dostupný samostatně ze Start menu, případně je možné jej spouštět z dalších programů (Tabulky, Výpočty apod.).Pokud používáte starší verzi programu TDS-TECHNIK, můžete se podívat, jaké byly novinky v předchozích verzích 20, 19, 18, 17, 16, 15.0 a 15.1, 14.0 a 14.1, 13.0 a 13.1, 12.0, 11.0, 10.0, 9.0 a 8.0.


TDS-TECHNIK pro BricsCAD
Novinky | Popis | Ceník | Přehled funkcí sad a modulů | Prodejci

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora