TDS-TECHNIK

Stručný popis nadstavby pro Solid Edge

www.tds-technik.cz
Solid Edge certifikát

Normalizované díly

 • Databanka s rozsáhlým sortimentem normalizovaných dílů,
 • Údaje podle nejnovějších norem ČSN EN ISO,
 • Plně parametrické modely (se zachovanou historií modelování - stromem prvků),
 • Volitelná podpora zjednodušených modelů ("Simplify")
 • Možnost přiřazovaní stylu/materiálu (možnost barevného odlišení v sestavách),
 • Vyhledávání dílu podle čísla nebo názvu normy,
 • Vyhledávání podle třídícího kódu u norem ČSN,
 • Volba povrchové úpravy,
 • Údaje o materiálech,
 • Uživatelské poznámky,
 • Vazba na skladovou databázi.

Práce v sestavě

 • Vkládání modelu,
 • Možnost výměny vlastního nebo cizího modelu,
 • Možnost výběru výměny jen označeného dílu nebo všech výskytů dílu,
 • Upozornění v případě porušení vazeb (po výměně dílu).

Modely z nadstavby TDS-TECHNIK pro Solid Edge

Výpočty

 • Několik desítek typů kontrolních a pevnostních výpočtů (ozubená kola, řetězy, ložiska, nosníky, svary, rozvinuté délky, pružiny, klíny, pera, šrouby, matice, čepy, kolíky, drážkované spoje, aj.),
 • Výpočet rozvinu plášťů těles, průniků a přechodů (samostatný výpočet, bez vazby na Solid Edge)
 • Tisk přehledné výpočtové zprávy,
 • Přepínání jazyka ve výpočtové zprávě (česky, anglicky, německy, slovensky, případně polsky),
 • Volba rozsahu výpočtové zprávy.

Soustava tolerancí a uložení ISO

 • Zobrazení úchylek pro zadanou toleranci nebo uložení,
 • Nalezení odpovídající tolerance pro zadané úchylky,
 • Nalezení odpovídajícího uložení pro zadané vůle nebo přesahy.

Převody jednotek

 • Převod mezi jednotkami SI a dalšími používanými jednotkami,
 • Převod mezi číselnými soustavami,
 • Informace o soustavě SI.

Kusovníky a sestavy

 • Možnost automatického převodu dat ze sestavy v Solid Edge,
 • Tisk kusovníků,
 • Export kusovníků do DBF, ASCII, HTML a XML,
 • Export dat do Wordu a Excelu,
 • Vazba kusovníku na podnikový sklad,
 • Zobrazení a tisk stromové struktury podsestav.

Uživatelské rozhraní a možnosti přizpůsobení

 • Přívětivé uživatelské rozhraní,
 • Vlastní seznam oblíbených norem pro zrychlený přístup,
 • Řada voleb pro určení cílové složky a názvu souboru generovaných modelů,
 • Nástroj umožňující u síťových instalací nastavit společnou konfiguraci určenou administrátorem.

TDS-TECHNIK pro Solid Edge
Novinky | Přehled funkcí | Popis | Ceník | Prodejci

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora