TDS-TECHNIK

Novinky ve starší verzi 8.0

www.tds-technik.cz

Aktuální verze programu TDS-TECHNIK je verze 20. Informace o novinkách v této verzi naleznete zde.

Pokud máte verzi 7.0 nebo starší, můžete se na této stránce dozvědět, jaké hlavní změny byly ve verzi 8.0.


Program TDS-TECHNIK ve verzi 8.0 obsahoval velké množství nových funkcí a rozsáhlá vylepšení.

Na této stránce je uveden přehled základních novinek.

Detailní přehled novinek naleznete v dokumentu TDS-TECHNIK 8.0 - novinky ve formátu PDF.
Velikost pro stahování: přibližně 350kB. Vyžaduje Adobe Reader®.


Zdokonalené uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní hlavních modulů (programy TDS-Tabulky a TDS-Kusovník) bylo přepracováno. Je možné volit vzhled ve stylu MS Office 97, 2000 nebo XP. Důsledkem toho jsou k dispozici zejména následující nové možnosti:

 • Panely nástrojů je možné přizpůsobit (např. přidat nebo odebrat ikony).
 • V nabídkách se volitelně zobrazují pouze poslední použité příkazy.

Uživatelská příručka

 • Uživatelská příručka byla rozšířena.
 • Kromě tištěné příručky je dodávána také elektronická podoba ve formátu PDF pro Acrobat Reader.

Modul Tabulky

 • Výběr typů dílů byl soustředěn do jednoho nového přehledného dialogu. To nejen usnadňuje, ale i urychluje přemisťování do jiného místa databáze.
 • Můžete si vytvářet vlastní seznamy normalizovaných dílů, ve kterých budete mít po ruce Vámi zvolené položky.
 • V nové verzi je přístupné tzv. "fulltextové" prohledávání databáze.
 • Nové podmíněné vyhledávání umožňuje zadat další kritéria (např. že nalezený díl musí jít vykreslit do výkresu).
 • Součástí databáze sady Komplet je výběr ložisek z katalogu FAG.
 • Při psaní uživatelských poznámek máte k dispozici komfortní nástrojové panely s funkcemi pro formátování textu.

Vykreslování součástí do výkresu

 • Dialog s pohledy pro vykreslení do výkresu má nové okno, v jehož nástrojovém panelu můžete přímo měnit nejpoužívanější nastavení (např. vypnout osu).
 • Před vykreslením si můžete změnit přiřazené normalizované rozměry, které se použijí při vykreslení (příklad použití: šroub s jinou délkou dříku).
 • Při vykreslení profilů (I, U aj.) je možné volitelně zapnout vykreslení v řezu.

Modul Výpočty

 • Nové typy výpočtů:
  • Rozvinutá délka plechu,
  • Talířové pružiny,
  • Řetězová kola (doplněk dřívější verze výpočtu řetězu).
 • Program umožňuje nastavit a uložit výchozí hodnoty zadávaných parametrů pro jednotlivé typy výpočtů.
 • Při generování výpočtové zprávy si můžete vybrat jeden z přednastavených typů, které se liší rozsahem vypisovaných hodnot.
 • Při úpravách výpočtové zprávy jsou k dispozici nové funkce pro formátování textu.

Modul Kusovník

 • Nová vazba na podsestavy usnadňuje vkládání podsestav do kusovníků a následnou aktualizaci údajů.
 • Při tisku kusovníku nyní můžete zvolit jiné písmo pro položky "Název výkresu" a "Číslo výkresu" v razítku. Je přednastaveno větší a tučné písmo, takže díky tomu je výpis přehlednější.
 • Byly změněny vlastnosti formátu kusovníku. Byla zvětšeny rozsahy velikostí polí. Díky novému formátu je nyní také možné vytvářet prakticky neomezeně velké kusovníky a sestavy.

Seznam kusovníků

"Seznam kusovníků" je nový nástroj pro práci s kusovníky. Program načte údaje z popisových polí všech kusovníků a zobrazí je v samostatném okně se širokými možnostmi přizpůsobení. Program nabízí obvyklé nástroje pro práci s daty: vyhledávání, třídění a filtrování. Kromě toho ale je možné provádět také dynamické seskupování. Při něm jsou položky seskupeny do zvolených kategorií (např. podle typu stroje, do kterého patří).

Nadstavba pro CADKEY

 • Při vykreslování kusovníku (s rámečkem a s razítkem) je podporováno vkládání uživatelského razítka.
 • Součástí nadstavby jsou nyní nové nástroje pro vykreslování pozic.

Nadstavba pro DesignCAD

 • Při vykreslení kusovníku do výkresu máte nyní možnost změnit nastavení tloušťky čar (použitých u rámečků a razítka).

Nadstavba pro SmartSketch

S novou verzí programu TDS-TECHNIK přicházejí další užitečné pomůcky ze sady TDS-Nástroje pro SmartSketch:
 • Ořezání kružnicí: vyříznutí kruhové díry.
 • Osy do kružnice, elipsy, obdélníku: doplnění os ke zvolené kružnici, oblouku nebo obdélníku.
 • Rozložení obdélníka: rozloží obdélník na 4 úsečky (případně doplněné příslušnými vztahy).
 • Rozšířit k vybranému: prodloužení úseček ke zvolené hranici (doplněk ke standardní funkci "Rozšířit k dalšímu").

Tolerance ISO

Součástí všech sad programu je nyní nový nástroj pro práci se soustavou tolerancí a uložení ISO. Umí zobrazit úchylky pro zadaný rozměr a toleranci, najde nejbližší normalizovanou toleranci pro zadaný rozměr a úchylky. Kromě toho dokáže najít nejbližší normalizované uložení pro zadaný rozměr a vůle nebo přesahy.

Další informace

Ve výše uvedeném seznamu je uveden pouze stručný přehled základních novinek.

Detailní přehled novinek naleznete v dokumentu TDS-TECHNIK 8.0 - novinky ve formátu PDF.
Velikost pro stahování: přibližně 350kB. Vyžaduje Adobe Reader®.


Nyní si přečtěte, co bylo nového v následující verzi 9.


Zpět na začátek stránky

Novinky verze 20 | Novinky verze 19 | Novinky verze 18 | Novinky verze 17 | Novinky verze 16 | Novinky verze 15 | Novinky verze 14 | Novinky verze 13 | Novinky verze 12 | Novinky verze 11 | Novinky verze 10 | Novinky verze 9 | Novinky verze 8

Domovská stránka TDS-TECHNIK | Technická podpora